Proč je nutné provádět revize elektrických spotřebičů a nářadí:

  • Vyžaduje to ČSN 33 1600 ed.2
  • Tyto revize kontroluje Inspektorát Práce.
  • Inspektorát Práce může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • Při vzniku úrazu nebo požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte revize.
  • Můžete být stíhán za nedodržení zákona a zažalován ze strany poškozeného.
  • Zabráníte úrazu, poškození zdraví, nebo újmě na životě.
  • Zabráníte požáru.

 Lhůty kontrol a revizí spotřebičů:

Rozdělení spotřebičů dle užívání

Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.).

Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Skupina elektrických spotřebičů

Spotřebiče držené v ruce

Přenosné spotřebiče

Kontroly

Revize

Kontroly

Revize

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Před použitím

Třídy I

1x za 3 měsíce

Před použitím

1x za 6 měsíců

Třídy II a III

1x za 6 měsíců

C

Před použitím

Třídy I

1x za 6 měsíců

Před použitím

1x za 24 měsíců

Třídy II a III

1x za 12 měsíců

D

Před použitím

Třídy I a Třídy II a III

1x za 12 měsíců

Před použitím

1x za 24 měsíců

E

Před použitím

Třídy I a Třídy II a III

1x za 12 měsíců

Před použitím

1x za 24 měsíců

Třídy 0, I, II, III:

Třídy ochrany elektrických spotřebičů

Třída 0

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací. V České Republice jsou této třídy spotřebiče zakázané.

Třída I

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojeném neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě, spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída II

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací nebo izolace zesílená, spotřebiče této třídy neobsahují neživé části u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení.

Třída III

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím, 42 V pro jednofázové rozvody, 24 V pro třífázové rozvody, spotřebič třídy III nesmí být možné připojit do běžného zásuvkového rozvodu 230 V (nezaměnitelná vidlice).

 

Úkony prováděné při revizi spotřebičů, strojů a ručního nářadí

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídkou je zjištěn stav přívodního vedení, neporušenost krytů, případné nedodržení barevného značení signálek a scelovačů u revizí strojů. U strojů je porovnáno skutečné zapojení se zapojením uvedeným v dokumentaci stroje.

Měření

Měřením je zjištěn stav a hodnota přechodového odporu připojení doplňujícího pospojování u strojů. Velikost přechodového odporu ochranného vodiče a izolační stav celého zařízení. Podle třídy izolace je provedeno měření unikajícího proudu patřičnou metodou. V případě zařízení obsahujících elektronické součástky náchylné k přepětí a zařízení obsahující přepěťové ochrany je velikost měřícího napětí izolačního stavu zařízení sníženo na jmenovité napětí měřeného zařízení. Hodnota naměřeného izolačního stavu je kontrolována dalším doplňujícím měřením unikajícího proudu, jež může nahradit měření izolace zařízení.

Funkční zkouška

Provedením funkční zkoušky ručního nářadí a spotřebičů je ověřována plynulost chodu bez vibrací a hluku doprovázejícího vadné zařízení. Zjišťuje se nadměrné jiskření kartáčů signalizující počáteční fáze závady. U strojů je ověřena funkce nouzového tlačítka a funkčnost zařízení jako celku.

Revizní zpráva

Revizní zpráva obsahuje záznam měřených hodnot, průběh funkční zkoušky a výsledek vizuální prohlídky.

Po dohodě je možné revizní zprávu předat v tištěné i elektronické podobě.

Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě, případně provedeme celkovou údržbu, výměnu a odstranění ostatních porevizních závad revidovaných zařízení.

 

 
     
  Hlavní  
  Revize objektů  
  Revize hromosvodů  
  Revize zařízení  
  Ceník  
  Kontakt  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Jindřich Fiala  
  tel.: +420 777 889 444  
  E-mail: fialajindrich@email.cz