Druhy revizí hromosvodů:

  • Výchozí revize: Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu.
  • Periodická revize: Tato revize se provádí u většiny objektů po 5 letech podle normy ČSN 331500 viz. lhůty hromosvodů.
  • Mimořádná revize: Tato revize se provádí např. po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod...

Prováděných dle ČSN 34 1390 u zařízení uvedených do provozu do 1.2.2009
Prováděných dle ČSN EN 62 305 1 až 4 u zařízení uvedených do provozu po 1.2.2009
 

Lhůty revizí hromosvodů:

Revize - ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Objekty s prostory a prosředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3.

2 roky

Ostatní.

5 let

 

Úkony prováděné při revizi hromosvodu

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídkou je zběžně zjištěn stav jímací soustavy a pokrytí ochranného prostoru jímači. Bližší prohlídka odhalí případné uvolněné spoje. Případné nátěry nesmí zatéci mezi styčné plochy spojovacích svorek. Kontroluje se označení měřících míst a opatření povrchových svodů ochrannými úhelníky sloužícími k mechanické ochraně. Zjišťuje se dodržení minimální vzdálenosti svodů a jímací soustavy od konstrukčních částí objektu.

Měření

o        měřením je zjištěn přechodový odpor spojů

o        u všech svodů je změřen zemní odpor

o        měřením je zjištěna hodnota celkového uzemnění hromosvodu

Vytvoření revizní zprávy

Revizní zpráva obsahuje popis jímací soustavy a svodů. Dále je porovnán stav hromosvodu s předchozím stavem uvedeným v předcházející revizní zprávě (u periodických revizí). Uvádí se zde materiál střešní krytiny, venkovní klimatické podmínky v době měření. Zde jsou uvedena všechna měření. Nedílná součást revizní zprávy je posudek revizního technika, zda-li je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli. Na konci jsou uvedeny neshody a zjištěné závady.

Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění ostatních porevizních závad hromosvodů a zemničů.

 
     
  Hlavní  
  Revize objektů  
  Revize hromosvodů  
  Revize zařízení  
  Ceník  
  Kontakt  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
   
     
     
  Jindřich Fiala  
  tel.: +420 777 889 444  
  E-mail: fialajindrich@email.cz